Media Technology MSc

Gratis iPhone Programmeercursus

Je eigen App maken voor je iPhone? Het informaticainstituut LIACS van Universiteit Leiden biedt een gratis tweedaagse workshop iPhone programmeren aan. Geef je op via iphonecursus@liacs.nl. Een workshop voor iedereen die het leuk lijkt kleine programma's te maken voor de iPhone.

Voor alle studenten en werknemers van Universiteit Leiden, van andere universiteiten, hogescholen en alle andere geïnteresseerden die al enige programmeerervaring hebben.

Datum en Locatie

Vrijdagmiddag 9 en 16 april van 13:00 - 17:00.
Pieter de la Court gebouw van Universiteit Leiden, Wassenaarsweg 52, 2333 AK Leiden, zaal 1A20.

Verrassende functionaliteit

De iPhone is feitelijk een hele kleine computer die onverwachte mogelijkheden biedt vanwege zijn bijzondere combinatie van hardware: GPS, een aanraakgevoelig scherm, een digitaal kompas, een oriëntatiesensor, versnellingsmeters en internettoegang. Karakteristiek voor de iPhone zijn de programmaatjes met eenvoudige maar vaak verassende functionaliteit. Ze zijn veelal gemaakt door mensen in hun eentje en in hun vrije tijd.

Het LIACS wil mensen in staat stellen om hun eigen programmaatjes te maken op de curieuze hardware die de iPhone biedt. Voor zichzelf, maar ook voor anderen via de AppStore.

Programma

De workshop bestaat uit twee vrijdagmiddagen van vier uur De vorm is die van een hoorcollege. Na de eerste vrijdagmiddag worden opdrachten gegeven. Er is gedurende de week online begeleiding. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:
1) Hoe te beginnen: wat heb je allemaal nodig en hoe werk je met de iPhone programmeeromgeving?
2) De syntax van de iPhone programmeertaal Objective-C, en een eenvoudige applicatie die nog helemaal niks kan.
3) Standaard interfacecomponenten: knopjes, lijsten, tekstinvoer etc.
4) Plaatjes, eenvoudige animaties, en het afspelen van geluid.
5) Het aanraakgevoelige scherm, en het gebruiken van gegevens van internet.
6) Het gebruik van de bewegingssensoren.
7) Het gebruik van GPS in applicaties.
8) Designoverwegingen, het bewaren van gegevens en het distribueren van je App iPhone noodzakelijk?

Je hoeft geen iPhone te hebben, maar zonder iPhone is het wel minder leuk. De iPhone programmeeromgeving draait weliswaar op Windows computers, maar in deze workshop gaan we ervan uit dat je over een Apple computer beschikt. Verder kun je programmeren in C, Java, C++ of een andere programmeertaal.

Het LIACS behoudt zich het recht om te deelnemers te selecteren. Studenten en scholieren hebben voorrang.

Opgeven

Vermeld bij het opgeven via iphonecursus@liacs.nl je naam, telefoonnummer en achtergrond. Het LIACS behoudt zich het recht voor om deelnemers te selecteren. Studenten en scholieren hebben voorrang.

De gratis iPhone programmeercursus van Universiteit Leiden is een idee van het masterprogramma Media Technology.

Date

9 - 16 April 2010