Media Technology MSc

Cursus “Onderzoek doen. Er is meer speelruimte dan je denkt”

Cursus voor HBO-docenten

Hoe wil je dat je eigen HBO-onderzoek eruit gaat zien? Hoe geef je het onderzoek binnen het lectoraat vorm? Antwoord krijg je op deze vragen tijdens de cursus Onderzoek doen: er is meer speelruimte dan je denkt.

De Universiteit Leiden organiseert speciaal voor docenten uit het HBO een tweedaagse cursus over onderzoek. Het vakgebied maakt niet uit: van IT tot de kunsten en van recht tot de zorg. De cursus is bedoeld voor iedereen die onderzoek een rol wil geven in zijn of haar beroeps- en onderwijspraktijk en graag wil leren wat onderzoek doen is. De docenten Bas Haring en Maarten Lamers hebben ervaring met het doen van creatief onderzoek en begeleiden je op weg naar een aanzet tot een persoonlijk onderzoek of een verbetering van bestaande plannen.

Kennisontwikkeling rondom lectoraten

Op HBO-instellingen wordt steeds meer aan kennisontwikkeling gedaan. Onder andere in de kenniskringen rondom lectoraten. Hoe HBO-onderzoek eruit moet zien is echter nog lang niet uitgekristalliseerd: Moet het direct gerelateerd zijn aan een beroepspraktijk? Moet het toegepast onderzoek zijn in tegenstelling tot academisch?

Wij denken dat HBO-instellingen bij uitstek de gelegenheid hebben hun eigen onderzoek en onderzoekstraditie op te bouwen. Door de verregaande specialisatie binnen bestaand (wetenschappelijk) onderzoek en door de ontwikkeling van steeds verfijndere onderzoeksmethodes lijkt het alsof onderzoek per se ver weg en ondoorgrondelijk is. Maar dit is niet het geval. Er zijn voorbeelden van goed onderzoek over vragen die voor iedereen direct voorstelbaar zijn. En er zijn voorbeelden van goede onderzoeken op basis van frisse methodes die bij wijze van spreken door iedereen bedacht hadden kunnen worden. Vaak betreft het kleinschalige, maar elegante onderzoeksprojecten die van begin tot het eind volgbaar en invoelbaar zijn voor derden.

In deze tweedaagse cursus leren wij HBO-docenten wat onderzoek is; geven we voorbeelden van beheersbare, maar goede onderzoeksprojecten; en laten we zien hoe dit type onderzoek een rol kan krijgen binnen het HBO. Goed onderzoek mag beginnen met vragen die iedereen zou kunnen hebben en mag gebruik maken van onderzoeksmethoden die iedereen kan begrijpen. Een kritische, nieuwsgierige houding staat veel meer aan de basis van goed onderzoek dan strenge methodieken.

Onderwerpen die aan bod komen

1) De randvoorwaarden van goed onderzoek – wat mag wel en wat mag niet? Er is meer speelruimte dan je denkt.

2) Een (zeer) korte geschiedenis van wetenschappelijk onderzoek. Inclusief persoonlijke verhalen van vallen en opstaan.

3) Het stellen van goede vragen – Het is moeilijker dan het lijkt.

4) Creatieve vragen en creatieve manieren om vragen te beantwoorden.

5) Het efficiënt doen en het beheersbaar houden van je onderzoeksproject bijvoorbeeld door het vinden van gegevens in plaats van het creeëren van gegevens.

6) Het slim gebruiken van literatuur.

Actief werk en feedback

De dagen hebben de vorm van afwisselend college en actief werk. Deelnemers krijgen op beide dagen opdrachten en later op de dag feedback van de docenten. Ter voorbereiding kunnen de deelnemers hun eigen nieuwsgierigheid prikkelen door hun eigen vragen en plannen mee te nemen. De terugkommiddag in januari 2011 biedt de deelnemers de gelegenheid om verder vragen te stellen aan of feedback te krijgen van Maarten Lamers en Bas Haring.

Download de flyer

Download hier de flyer in PDF formaat (1,7 Mb).

Locatie en data

Data: Donderdag en vrijdag 9 en 10 september van 9.00-17.00.
Terugkommiddag: vrijdag 7 januari 2011 13.00-17.00
Locatie: Pieter de la Court gebouw van Universiteit Leiden, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden

Kosten
  • 595,00 euro per persoon inclusief lunch, koffie en thee.
  • Er kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen. Bij 15 deelnemers gaat de cursus door.
Opgeven

Je kunt je hier inschrijven of stuur een e-mail sturen naar Annebeth Simonsz: asimonsz@liacs.nl.

De docenten

Bas Haring (1968) is filosoof en wetenschapper. Sinds 2006 is hij bijzonder hoogleraar Publiek begrip van wetenschap aan de Universiteit Leiden. Hij doceert de vakken Creative Research en Cool Science bij de master Media Technology. Als schrijver brak hij in 2001 door met Kaas en de evolutietheorie (Gouden Uil en Eureka!-prijs), gevolgd door De ijzeren wil (2003) en Voor een echt succesvol leven (2007). Hij schrijft columns voor onder andere het Filosofie Magazine en de Volkskrant.

Maarten Lamers (1968) is onderzoeker en docent bij het Media Technology masterprogramma van de Universiteit Leiden. Dit programma stimuleert studenten om creatief met wetenschap om te gaan, en wil wetenschappers opleiden die onverwachte vragen en onderzoeksrichtingen kunnen ontdekken. Maarten promoveerde op kunstmatige intelligentie (2001) en doceert naast andere onderwerpen het vak Creative Research samen met Bas Haring.

Date

9 - 10 September 2010