Media Technology MSc

Onderzoeken door te doen; Sylvain Vriens

Interview with student Sylvain Vriens published in Nobiles Magazine #1 2006.

Onderzoeken door te doen

Sylvain Vriens (25) zit in het tweede jaar van de Master Media Technology aan de Universiteit Leiden. Als vooropleiding heeft hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de studie multimedia en cultuur gevolgd, maar hij was, zoals hij zelf zegt, “nog niet uitgeleerd”. Een logische volgende stap was de opleiding Media Technology.

Tekst Neeltje de Kroon

De opleiding zit op het raakvlak van kunst en technologie. Enerzijds volg je theoretische vakken als filosofie, anderzijds praktische vakken als technische programmeerkunde. Deze combinatie komt tot uiting in bijzondere projecten. Sylvain: “Ik heb afgelopen jaar een speciale bank bedacht en gemaakt. Als je er in je eentje op zat gebeurde er niets, maar als er iemand naast je kwam zitten splitste de bank zich automatisch. Dit refereert aan het gevoel dat mensen bijvoorbeeld in een trein kunnen hebben als iemand te dicht naast ze komt zitten. Deze bank is een typisch voorbeeld van een kunstobject waar technische kennis voor nodig is.”

In principe kun je met elke vooropleiding worden toegelaten tot Media Technology maar er vindt wel een toelatingsgesprek plaats waarin je moet laten zien dat je echt gemotiveerd bent. Volgens Sylvain is het wel van belang dat je niet bang bent voor techniek: je moet op zijn minst bereid zijn technische kennis op te willen doen.

De inhoud van de opleiding is voor elke student anders. Naast verplichte vakken – voor dertig punten – en een groepsproject van een half jaar houd je een half jaar over dat je naar eigen goeddunken in kunt vullen. “Bij wijze van spreken kun je een cursus kantklossen volgen” aldus Sylvain. En in plaats van de traditionele scriptie wordt de studie Media Technology afgesloten met een afstudeerproject. Zo is er een student die een maaimachine heeft ontworpen waarmee teksten naar keuze in het gras kunnen worden gemaaid. Ook doet op het moment iemand onderzoek naar de mogelijkheid om videospelletjes tegen dieren te spelen. Concreter nog: Pacman tegen krekels. Sylvain: “Mijn afstudeerproject gaat over veiligheid en privacy in publieke ruimtes. Wat camera´s doen in de openbare ruimte, of ze mensen juist een veilig of onveilig gevoel geven.”

Door de vrije indeling is de opleiding soms wat minder overzichtelijk. Een aantal vakken wordt aan de Kunstacademie in Den Haag gegeven en de communicatie tussen Leiden en Den Haag verloopt wel eens stroef. Maar het grote voordeel van deze studie ten opzichte van vergelijkbare opleidingen, is de praktische ervaring die je opdoet. Hierin is Media Technology uniek.

Sylvain is per week gemiddeld twee dagen met zijn studie bezig, maar in periodes dat hij deelneemt aan projectgroepen is dit veel meer. Hiernaast werkt hij als freelance multimediaspecialist voor verschillende kunstenaars. Dankzij Sylvain kan bijvoorbeeld niemand meer ongestoord meer naar de WC in café ´De balie´ in Amsterdam. Met sensoren heeft hij het voor elkaar gekregen dat de WC gaat praten als je erop zit…

Wat je met de studie Media Technology kan gaan doen is erg uiteenlopend. Banen van oud-studenten variëren van wetenschappelijk onderzoeker tot gamedesigner. En wat Sylvain betreft? “Ik wil door in de kunst. Ik wil ´bijna fulltime´ kunstenaar worden maar ook nog voor andere kunstenaars technische opdrachten doen. Ik ben blij dat ik deze opleiding doe omdat ik kan ontdekken waar ik sta tussen kunst en techniek. Daarvoor krijg ik hier de kans.”

Docent Maarten Lamers (37) over de masteropleiding Media Technology:
“Volgens ons speelt creativiteit en innovativiteit een belangrijke rol binnen wetenschappelijk onderzoek. Met die gedachte doceren wij een wetenschappelijke opleiding. Hierbij maken we gebruik van technologie, omdat dat een handige manier is om dingen te proberen en te ontdekken. Wat wij bieden is een plek waar mensen geïnteresseerd en geïnspireerd raken door innovatieve wetenschap. Bij Media Technology kun je je ei kwijt…maar je moet wel een ei hebben!”